….

historia_kuva.png

I slutet av september 1950 kunde man läsa en annons i Borgåbladet, där trädgårdsproducenter i Borgå med omnejd sammankallades för att bilda en förening för att tillvarata yrkesodlarnas intressen gentemot partihandlarna. Rätt snart upptogs även amatörodlare i kretsen, eftersom yrkesodlarna sist och slutligen var rätt få.

Föreningens stiftelseurkund undertecknades av dem som senare utgjorde den första styrelsen; vicehäradshövding Harald Munck från Drägsby gård fungerade som ordförande, de övriga var trädgårdsmästarna Klas Adolfsson från Boe, Alexander och Rolf Thesslund från staden och Yrjö Saarisalo från Brusas. Föreningen inregistrerades 14 mars 1951, som tvåspråkig. Mötesspråket har förblivit svenska.

Till dags dato har föreningen haft sex ordförande: Harald Munck (-1951), trädgårdsmästare Rolf Thesslund (-1968), hortonom och stadsträdgårdsmästare Gunnar Flakholm (-1992), trädgårdstekniker Rea Kaario (-1996), hortonom Barbro Bergman-Robertz (-2010), samt den nuvarande, kemisten/trädgårdsmästaren Bernt Olin.

En person framstår som den verkliga styrelsearbetsmyran: Solveig Flakholm. Hon fungerade som  sekreterare från 1965 i 40 år, efterträddes av dottern Birgitta 2005. Nancy lökfors fungerade som sekreterare 2013 – 2018, efterträddes 2019 av Märtha Vesterback.

Högklassiga föredrag, aktuella kurser, givande exkursioner till bl.a. plantskolor och handelsträdgårdar har alltid haft hög prioritet i föreningen. Utflykter i näromgivningen och längre resor, även utomlands, har företagits och företas. Hemträdgårdstävlingarna som ordnades 1960 – 1996 är legendariska, och prisutdelningarna kryddades med bilder, information och upplysning. Samarbetspartners var då marthaföreningarna, staden och landskommunen. För det arbetet fick föreningen Borgå landskommuns miljövårdspris 1984, ”för att aktivt ha bidragit till en trivsam boendemiljö”.

Rosarium Hospitalis Borgoensis är ett speciellt skötebarn för föreningen. Se på annan plats på den här sidan.

Föreningen har också alltid uppmärksammat ”Gröna Året” med trädplanteringar, miljövårdsträd. 2016 planteras en parklind i Sibeliusparken till minne av den mångåriga flitiga ordföranden Gunnar Flakholm, som avled under en av årets första dagar.

Föreningens medlemsantal 1956 var 90 personer, 57 svenska och 33 finska. I slutet av år 2015 var medlemsantalet 414, 328 svenska, 86 svenska.

..

Syyskuun lopulla 1950 oli Borgåbladetissa ilmoitus, jolla kutsuttiin puutarhatuottajia kokoukseen. Aikomus oli perustaa yhdistys joka valvoisi ammattiviljelijöiden etuja suhteessa tukkukauppiaisiin. Harrastajaviljelijöitä oli myös mukana melkein alusta asti, koska ammattilaisia oli suhteellisen vähän.

Yhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoittivat varatuomari Harald Munck Drägsbyn kartanosta, puutarhurit Klas Adolfsson Boesta, Alexander ja Rolf Thesslund Porvoosta sekä Yrjö Saarisalo Brusaksesta, jotka myös muodostivat yhdistyksen ensimmäisen hallituksen, Harald Munck puheenjohtajana. Yhdistys rekisteröitiin virallisesti 14. maaliskuuta 1951, kaksikielisenä. Ruotsi on pysynyt kokouskielenä.

Tähän asti yhdistyksellä on ollut kuusi puheenjohtajaa: Harald Munck (1951), puutarhuri Rolf Thesslund (-1968), hortonomi ja kaupunginpuutarhuri Gunnar Flakholm (-1992), puutarhateknikko Rea Kaario (-1996), hortonomi Barbro Bergman-Robertz (-2010) sekä nykyinen, kemisti/puutarhuri Bernt Olin.

Yksi henkilö on ollut hallituksen todellinen työmyyrä: Solveig Flakholm. Hän toimi sihteerinä 40 vuotta vuodesta 1965; tytär Birgitta jatkoi sihteerinä vuonna 2005. Nancy Lökfors oli sihteerinä 2013 – 2018. Nykyinen sihteeri on Märtha Vesterback.

Korkeatasoisia esitelmiä, ajankohtaisia kursseja sekä opintomatkoja on aina ollut yhdistyksen kunnia-asia. On käyty taimistoissa, puutarhamyymälöissä, on tutustuttu lähiseudun puutarhoihin ja nähtävyyksiin ja on tehty matkoja ympäri Suomea, jopa ulkomaillekin. Kotipuutarhakilpailut jotka järjestettiin vuosina 1960 – 1996 ovat legendaariset. Palkintojenjakotilaisuudet diaesityksineen olivat suosittuja, niihin kuuluivat myös pieniä esitelmiä puutarhanhoidosta. Kilpailut järjestettiin Martta-kerhojen, kaupungin ja maalaiskunnan kanssa. Yhdistykselle myönnettiin tästä työstä Porvoon maalaiskunnan ympäristöpalkinto vuonna 1984, aktiivisesta työstä viihtyisän asuinympäristön puolesta.

Rosarium Hospitalis Borgoensis on yhdistyksen erityinen lempilapsi. Katso otsikkko ”Rosario”.

Vihervuosi on yhdistykselle myös tärkeä, ja siihen kuuluu puun istutus. Viimeksi, 2016, istutettiin puistolehmus Porvoon Sibeliuspuistoon vuoden alussa edesmenneen Gunnar Flakholmin muistoksi.

Yhdistyksessä oli vuonna 1956 90 jäsentä, 57 ruotsinkielistä ja 33 suomenkielistä. Vuonna 2015 olivat luvut 414 (328 r sekä 86 s).

….